Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Conferința de lansare

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

28 ianuarie 2021

Bolotești

Conferința de lansare a proiectului „Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSPA0075 Măgura Odobești”, cod SMIS 124546, a avut loc joi, 28 ianuarie 2021, începând cu ora 11.00, la Pensiunea Leonardo din localitatea Bolotești, județul Vrancea. 

În cadrul proiectului, pe lângă implementarea măsurilor de conservare din cadrul planului de management care se impun, necesare în vederea asigurării unei stări de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar și a ariei naturale protejate vizată, se urmărește și creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației cu privire la importanța resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice, care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunități umane, cât și a biodiversității. 

Proiectul 124546

Proiectul implementat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”/Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Focșani/Baza Experimentală Vidra, va fi derulat în perioada 09.03.2020 – 30.04.2022 și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

La conferință au participat: reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, cadre didactice, organizații ale societății civile, alți factori interesați și reprezentanți media.