Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Întâlniri publice

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

8 decembrie 2023

În perioada 6-7 decembrie 2023 au fost organizate ultimele două întâlniri publice cu factorii interesați, comunitatea locală de pe teritoriul ariei naturale protejate (localitățile Jariștea și Reghiu), în vederea creșterii gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la importanta conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000.

Întâlnirile publice au avut rol activ de consultare a “vocii cetățeanului” și au vizat explorarea așteptărilor actorilor locali în implementarea măsurilor de conservare din cadrul Planului de management care se revizuiește prin proiect.

Întâlnirile publice au avut loc astfel:

– Miercuri, 6 decembrie 2023, între orele 12.00 – 13.30, la Școala Gimnazială Jariștea, județul Vrancea

– Joi, 7 decembrie 2023, între orele 10.00 – 11.30,  la Primăria Reghiu, județul Vrancea

30 august 2021

În perioada 26-27 august 2021 au fost organizate 3 întâlniri publice cu factorii interesați, comunitatea locală de pe teritoriul ariei naturale protejate (localitățile Bolotești, Broșteni, Vidra), în vederea creșterii gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la importanta conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000.
Întâlnirile publice au avut rol activ de consultare a “vocii cetățeanului” și au vizat explorarea așteptărilor actorilor locali în implementarea măsurilor de conservare din cadrul Planului de management care se revizuiește prin proiect.

Întâlnirile publice au avut loc astfel:

–            Joi, 26 august 2021, între orele 9.00-10.30,   în sala de ședințe a primăriei Vidra, județul Focșani

–           Vineri, 27 august, între orele 09.00 – 10.30, la Căminul Cultural din satul Bolotești, comuna Bolotești, județul Vrancea

–           Vineri, 27 august, între orele 12.00 – 13.30, la Căminul Cultural din comuna Brosteni, județul Vrancea.

23 septembrie 2022

În data de 22 septembrie 2022 a fost organizată o întâlnire publică cu factorii interesați, comunitatea locală de pe teritoriul ariei naturale protejate (localitatea Mera), în vederea creșterii gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la importanta conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000. Întâlnirea publică a avut rol activ de consultare a “vocii cetățeanului” și a vizat explorarea așteptărilor actorilor locali în implementarea măsurilor de conservare din cadrul Planului de management care se revizuiește prin proiect.

Întâlnirea publică a avut loc în curtea primăriei din Mera și la aceasta au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Vrancea, ANANP, Romsilva, ocoale publice, autoritățile publice locale și cetățeni care dețin pământ pe suprafața ariei naturale protejate Măgura Odobești.