Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Info-puncte

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

8 decembrie 2023

2.5.”Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg privind situl Natura 2000
ROSPA0075 Măgura Odobești”

În perioada 5-7 decembrie 2023 s-au organizat 7 infopuncte în cadrul subactivității după cum urmează:

 

Primăria Mera

Primăria Broșteni

 

Primăria Bolotești

 

Căminul Cultural Mera

 

Primăria Jariștea

 

Școala Gimnazială Vidra

 

Primăria Reghiu

 

30 iulie 2021

2.5.”Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg privind situl Natura 2000
ROSPA0075 Măgura Odobești”

 

În perioada 29-30 iulie 2021 s-au organizat 6 infopuncte în cadrul subactivității după cum urmează:

 

Comuna Broșteni – în fata primariei

Comuna Vidra – în fața pieței

Comuna Reghiu – în parcarea din fața primariei

 

 

Comuna Bolotești
în curtea districtului silvic

Cucuieți
în parcarea din fața cantonului silvic

Comuna Jariștea
în parcarea supermarket-ului Paco

Infopunctele au fost organizate  sub forma unor corturi mobile (demontabile) personalizate cu însemnele proiectului, dotate cu pop-up desk personalizat cu însemnele proiectului si echipament care a proiectat materiale video.

Rangerii prezenți la infopuncte au prezentat, discutat și dezbătut argumentat, impreună cu populația locală și/sau vizitatorii care au vizitat infopunctele, aspectele privitoare la aria naturală protejată ROSPA0075 Măgura Odobești, le-au prezentat activitățile care se desfășoară în cadrul sitului, evenimentele ce urmează a fi organizate în legătură cu aria protejată. Totodată, aceștia au oferit informatii de bază despre sit și regulamentul de vizitare a acestuia, în scopul creșterii gradului de conștientizare a populației locale și a vizitatorilor cu privire la protecția speciilor de interes comunitar și la protecția ariei naturale ROSPA0075 Măgura Odobești.