Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Reguli de vizitare

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

Reguli de vizitare în aria naturală protejată

Vizitarea responsabilă a unei arii naturale protejate

Regulile de vizitare responsabilă a ariilor naturale de protecţie au menirea să protejeze biodiversitatea și au caracter obligatoriu. Se impune respectarea lor de toţi cei care vizitează o arie naturală protejată. Vizitatorii trebuie să cunoască în ce perioade este permisă vizitarea, ce activităţi de agrement sunt permise, să respecte regulile de vizitare și să încurajeze un comportament favorabil conservării și protejării naturii. Accesul în aria avifaunistică protejată, în scopul vizitării este permis tuturor persoanelor care respectă normele de conduită eco-civică, actele normative în vigoare şi reglementările din prezentul regulament, folosind drumurile de acces existente. Accesul pentru vizitatori este permis prin punctele de acces existente, cu acordul proprietarilor de terenuri. Vizitarea ariei avifaunistice protejate este permisă numai pe căile de acces marcate şi semnalizate în acest sens.
Pe căile de acces şi în aria avifaunistică protejată este interzisă aruncarea deşeurilor şi resturilor menajere.
Acestea se vor colecta si se vor evacua, de catre vizitatori, în locurile special amenajate din afara ariei protejate.
Pentru grupuri organizate se poate pune la dispoziţie, le cerere si contra cost, un ghid desemnat de custode.

Următoarele activităţi sunt interzise, cu excepţia cazurilor pentru care exista avizul custodelui:

A. Accesul în arie prin alte puncte decât cele de control;
B. Fotografiatul şi filmatul în scop comercial;
C. Părăsirea traseului de vizitare pe toată suprafaţa ariei protejate;
D. Recoltarea sau distrugerea plantelor;
E. Uciderea, deranjarea sau capturarea păsărilor;
F. Taierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale;
G. Folosirea instrumentelor de poluare fonica în afara zonelor pentru campare, amenajate de unitatile administrativ teritoriale;
H. Depozitarea de resturi menajere şi ambalaje;
I. Inscripţionarea arborilor și a dotărilor de infrastructură (panouri informative, marcaje, etc.);
J. Distrugerea sau deteriorarea elementelor de infrastructură, (panouri informative, marcaje, etc.), sau chiar demersuri făcute în acest scop.

Camparea este permisă numai în zonele special amenajate si dotate corespunzator in acest sens cu avizul custodelui, de catre persoane fizice, juridice, institutii, etc.
În zonele de campare resturile menajere şi deşeurile se aduna si se evacueaza de catre vizitatori.
Aprinderea şi folosirea focurilor de campare este permisă numai în vetrele de foc special amenajate, în
condiţii meteorologice favorabile și fara ca focul sa fie lasat nesupravegheat pana la stingerea completa a
acestuia.
Accesul public cu mijloace motorizate este permis doar pe drumurile de exploatare agricolă sau cele
forestiere, cu condiţia deţinerii acceptului scris al proprietarului / administratorului drumului.
Sunt interzise practicarea de sporturi extreme și/sau organizarea de concursuri cu mijloace motorizate precum
maşini de teren, ATV-uri, motociclete de cross sau autoturisme dotate în acest scop, pe întrega suprafaţă a
Ariei naturale protejate, indiferent de perioada anului. În cazul în care unele rute vizate în acest scop sunt în
imediata vecinătate a ariei naturale protejate, se va consulta întotdeauna Custodele.