Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

Plan de management

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

Plan de management – varianta depusă pentru avizare