Arie Specială de Protecție Avifaunistică – “Măgura Odobești” – ROSPA0075

a

ROSPA0075

 

aria naturală protejată Măgura Odobești

Localizarea Ariei Naturale Protejate

Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0075 Măgura Odobești aparține din punct de vedere administrativ regiunii Sud- Est, fiind situată în totalitate în județul Vrancea, la aproximativ 5 kilometri de orașul Odobești și aproximativ 15 kilometri de orașul Focșani.
Suprafața totală a Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0075 Măgura Odobești actualizată la 20 octombrie 2011 însumează 13 .164 ha, perimetrul ariei având o lungime de 86 kilometri. Situl ROSPA0075 Măgura Odobești se suprapune apoape în totalitate unității geografice Măgura Odobești, cel mai înalt deal subcarpatic din Romania, 996 m, parte reprezentativă a Subcarpaților Vrancei și este delimitat la nord de Valea Putnei și la sud de cea a Milcovului Măgura Odobești. În cadrul Subcarpaților Vrancei se diferențiază patru subunități cu caractere distincte: ulucul depresiunilor subcarpatice Depresiunea Vrancei, dealurile subcarpatice interne, depresiunile intracolinare și dealurile externe și piemontul.
Localitățile din vecinatatea sitului sunt reprezentate de Burca, Vitaneștii de sub Măgura, Pietroasa, Gagești, Bolotești, Scânteia, Pădureni, Varsătura, Pitulușa. Broșteni, Arva, Roșioara, Mera, Vulcăneasa, Livada, Milcoveni, Șindrilari, Ruget, Tichiriș și Scafari.

   Aria Specială de Protecție Aviafaunistică ROSPA0075 Măgura Odobești a fost desemnată pentru conservarea și protecția a 12 specii de pasări

Bonasa bonasia – Ierunca
Caprimulgus europaeus – Caprimulg (lipitoarea sudică)
Dendrocopos leucotos – Ciocănitoarea cu spatele alb
Dendrocopos medius – Ciocănitoarea de stejar
Dendrocopos syriacus – Ciocănitoarea de grădină
Picus canus – Ghionoaia (ciocănitoarea ) sură
Ficedula albicollis – Muscarul gulerat
Ficedula parva- Muscarul mic
Lullula arborea – Ciocârlia de pădure
Hieraaetus pennatus – Acvila mică
Pernis apivorus – Viespar
Falco columbarius – Șoimul de iarnă

Date geografice

Locație: România
Coordonate: N 45 ° 50 ’10’ ‘ E 26 ° 57′ 24 ”
Suprafața: 13.164 HA
Altitudine: Max 996 Med 484 Min 164
Climat: Continental
Regiunea Administrativă: Moldova
Județ: Vrancea
Ecoregiunea: Subcarpații de curbură

All Current Campaigns